Cel szkolenia
Celem szkolenia jest jak najlepsze przygotowanie uczestników szkolenia do obsługi wózków jezdniowych każdego typu z napędem silnikowym, jak również wózków z bezpieczną wymianą butli z gazem. Kompleksowe szkolenie w tym zakresie to 4 spotkania z kursantami. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są w ogrzewanym kabinowym wózku. Kurs skierowany jest do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie operatora wózków oraz tych, którzy chcą poprawić swoją sytuację finansową. Obejmuje on: - zajęcia teoretyczne, - obsługę wózków i praktyczną naukę jazdy, - instrukcję bezpiecznej wymiany butli, - przepisy z zakresu BHP, - egzamin, - wydanie uprawnień.

Od kandydata wymaga się:
•   ukończonych 18 lat,
•   minimum podstawowego wykształcenia,
•   zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań. Nie ma konieczności posiadania prawa jazdy.

Uprawnienia
Kurs na wózek widłowy prowadzony jest zgodnie z programem nr 1578/III/2008 zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezterminowe uprawnienia operatora wózków na wszystkie dostępne typy wózków, czyli widłowe, ciągnikowe, podnośnikowe, unoszące, specjalizowane i zdalnie sterowane.

Rodzaje wózków objętych szkoleniem
- Wózki naładowane - przeznaczone do wewnątrzzakładowego przemieszczania, przeznaczone do poziomego transportu ładunków. - Wózki ciągnikowe - przeznaczone do holowania ładunków na przyczepach rolkach lub saniach. Praktycznie każdy wózek może spełniać rolę ciągnika. Podstawowym parametrem w tym wypadku jest siła uciągu na haku. - Wózki podnośnikowe - podlegają dozorowi technicznemu, określa się je jako „wózek z przymocowaną platformą, widiami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub niespaletyzowanego, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd”. - Wózki unoszące - z platformą lub widłami, umożliwiają podnoszenie ładunku jedynie na czas transportu, nie podlegają dozorowi technicznemu. - Wózki specjalizowane i zdalnie sterowane - ich konstrukcję przystosowano do indywidualnych warunków użytkowania.

Cennik
Całkowity koszt uprawnień na wszystkie typy wózków z bezpieczną wymianą butli wraz z certyfikatem unijnym to tylko 380 zł! Dodatkowo mogą Państwo otrzymać certyfikat w dowolnym języku obcym w cenie 50 zł, dzięki temu będą Państwo mogli podjąć zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W trakcie szkolenia zapewniamy: - gorącą herbatę i kawę, - elastyczny harmonogram zajęć praktycznych,- nieograniczony czas jazdy wózkami.

Uprawnienia na wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem (kat. I WJO) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w cenie 700 zł.

wozek-widolowy