Cel szkolenia:

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące dźwigi samochodowe i inne oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs na dźwigi samochodowe przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem dźwigów budowlanych, towarowych i szpitalnych. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:

- znajomością budowy dźwignicy,

- umiejętnością jej obsługi,

- znajomością przepisów dozoru technicznego,

- znajomością przepisów BHP.

Rodzaje uprawnień:

- żurawie wieżowe

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 3 spotkania teoretyczne oraz 3 spotkania praktyczne (8h)

Wymagania wobec kandydata

•   ukończone 18 lat

•   wykształcenie co najmniej podstawowe

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione jest przez Dozór Techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Cennik:

kurs na operatora żurawia wieżowego  - 2600

dzwigi