Cel szkolenia:

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące dźwigi samochodowe i inne oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs na dźwigi samochodowe przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem dźwigów budowlanych, towarowych i szpitalnych. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:

- znajomością budowy dźwignicy,

- umiejętnością jej obsługi,

- znajomością przepisów dozoru technicznego,

- znajomością przepisów BHP.

Profesjonalny kurs na dźwigi samochodowe-Gdynia obejmuje pełny zakres materiału wymagany przez dozór techniczny. Kurs trwa 2-3 (w zależności od liczby osób)

Rodzaje uprawnień:

uprawnienia kat. I D

- dźwigi towarowe i szpitalne

Organizacja szkolenia: 

Czas trwania kursu 2-3 dni

Wymagania wobec kandydata

•   ukończone 18 lat

•   wykształcenie co najmniej podstawowe

•   oświadczenie o stanie zdrowia

Dokumenty uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

dzwigi