Cel szkolenia
Przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku hakowego, podsuwnicowego.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 1-2 dni

 Wymagania wobec kandydata

•   ukończone 18 lat

•   wykształcenie co najmniej podstawowe

•   oświadczenie o stanie zdrowia

Dokumenty uzyskane po szkoleniu

Słuchacze którzy ukończą określoną formę kształcenia (seminarium, kurs, praktyka zawodowa) otrzymują Zaświadczenie wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216)

Dodatkowe informacje:

Kurs prowadzony na programie równorzędnym z programem zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Cennik:

Hakowy – sygnalista - 350zł

Hakowy – sygnalista – lukowy - 400zł

hakowy