Realizujmey kurs konserwatora:

- wózków jezdniowych

- żurawi przeładunkowych ( HDS )

Szkolenie przygotowuje do pracy, a zdobyte uprawnienia konserwatora pozwalają przewprowadzać remonty oraz przeglądy konserwacyjne urządzeń podelgających pod UDT, wraz z zapisami w księdze konserwacyjnej.

Program szkolenia bejmuje tematy:
- Przepisy prawne dotyczące UDT, konserwacji oraz remontów urządzeń.
- Budowa oraz eksploatacja urządzeń.
- Obowiązki konserwatora.
- Przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania.
- Konserwacja.
- BHP przy konserwacji.
- Prowadzenie dokumentacji konserwacyjnej.

Kurs konserwtora kończy się egzaminem przed UDT i wydaniem przez nich zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kurs konserwatora - warunki przyjęcia:
- wykszałcenie conajmniej zawodowe
- stan zdrowia umożliwiający pracą jako konserwator.

konserwator