Cel szkolenia:

Organizujemy kursy i szkolenia na podesty robocze ruchome zwane inaczej podnośnikami koszowymi lub zwyżkami, czyli urządzenia dźwignicowe stosowane do podnoszenia załadunków.

Dzięki nam uzyskają Państwo niezbędne kwalifikacje zawodowe niezbędne na stanowisku operatora oraz uprawnienia potrzebne do wykonywania tego zawodu. Kurs ten kierujemy przede wszystkim do osób zatrudnionych na stanowiskach operatorów, instalatorów, pracowników firm reklamowych oraz pracowników budowlanych. Program kursu obejmuje wymagania stawiane przed operatorami dźwignic. Uwzględnia zatem takie zagadnienia jak:

– typy podestów ruchomych,

– znajomość elementów i budowy dźwignic,

– obsługę dźwignic,

– przepisy za zakresu dozoru technicznego

– przepisy BHP.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej po której następuje egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Po ukończeniu kursu otrzymuje się bezterminowe uprawnienia na podesty ruchome w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego odpowiedniej kategorii.

Rodzaje uprawnień:

- podesty ruchome przejezdne

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 3 spotkania teoretyczne oraz 2 spotkania praktyczne

Wymagania wobec kandydata

•   ukończone 18 lat

•   wykształcenie co najmniej podstawowe

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione jest przez Dozór Techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Cennik:

kurs na operatora podestów ruchomych przejezdnych  - 770

podesty