Cel szkolenia:

Organizujemy kursy i szkolenia na podesty robocze ruchome zwane inaczej podnośnikami koszowymi lub zwyżkami, czyli urządzenia dźwignicowe stosowane do podnoszenia załadunków.

Dzięki nam uzyskają Państwo niezbędne kwalifikacje zawodowe niezbędne na stanowisku operatora oraz uprawnienia potrzebne do wykonywania tego zawodu. Kurs ten kierujemy przede wszystkim do osób zatrudnionych na stanowiskach operatorów, instalatorów, pracowników firm reklamowych oraz pracowników budowlanych. Program kursu obejmuje wymagania stawiane przed operatorami dźwignic. Uwzględnia zatem takie zagadnienia jak:

– typy podestów ruchomych,

– znajomość elementów i budowy dźwignic,

– obsługę dźwignic,

– przepisy za zakresu dozoru technicznego

– przepisy BHP.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej po której następuje egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Po ukończeniu kursu otrzymuje się bezterminowe uprawnienia na podesty ruchome w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego odpowiedniej kategorii.

Rodzaje uprawnień:

Po zakończeniu kursu i otrzymaniu wyniku pozytywnego z egzaminu przeprowadzonego przed komisją kwalifikacyjną UDT można otrzymać uprawnienia w zakresie:

kat. II P - na podesty ruchome wiszące, masztowe oraz stacjonarne;

kat. I P - na podesty ruchome:

- przejezdne wolnobieżne, czyli tak zwane podnośniki nożycowe;

– przewoźne, czyli tak zwane pająki podczepiane pod samochód;

– samojezdne, czyli montowane na pojeździe tak zwane podnośniki koszowe.

Uprawnienia przyznawane są do obsługi podnośników niezależnie od ich marki, typu, wysokości, udźwigu i napędu.

Organizacja szkolenia:

Całość kursu zamyka się w 2-3 dniach. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest:

•   ukończenie 18 roku życia,

•   minimum podstawowe wykształcenie,

•   dostarczenie aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Po odbytym szkoleniu oraz zdanym egzaminie każdy słuchacz otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez UDT poświadczające przyznane uprawnienia do obsługi urządzenia.

 

podesty