Cel szkolenia
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy. Oferta skierowana jest do osób odpowiedzialnych za przemieszczanie ładunków, marynarzy, osób pracujących na platformach, osób mających na co dzień do czynienia z ładunkami i dźwigami. Czynności związane z przemieszczaniem mogą być dokonywane przy użyciu urządzeń dźwigowych takich jak żurawie i suwnice. W zakres obowiązków riggera wchodzi: - podjęcie ładunku, - mocowanie ładunku, - opracowanie trasy przemieszczania, - nadzór w czasie transportu ładunku.

Organizacja szkolenia rigger Kurs trwa ok. 1-2 dni. Od kandydata wymaga się:
•   ukończonych 18 lat,
•   minimum podstawowego wykształcenia,
•   zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań. Nie ma konieczności posiadania prawa jazdy.

Po odbytym szkoleniu rigger uczestnicy otrzymają zaświadczenie wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216)

rigger-slinger