Cel szkolenia:

Specjalizujemy się w organizowaniu kursów na suwnice. Dzięki nam uzyskają Państwo uprawnienia na operatora suwnic co przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Nasza oferta skierowana jest do pracowników specjalizujących się w operacjach związanych z transportem pionowym z wykorzystaniem suwnic, wciągników, wciągarek oraz układnic magazynowych.

Podczas kursu poruszane są następujące zagadnienia:

– typy suwnic,

– budowa i eksploatacja dźwignic,

– obsługa dźwignic,

– obowiązki operatora,

– przepisy z zakresu dozoru technicznego,

– przepisy z zakresu BHP.

Wszystkie poruszane zagadnienia mają na celu kompleksowe przygotowanie słuchacza do egzaminu państwowego.

Kurs na suwnice składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, a jego zwieńczeniem jest egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia do obsługi suwnic wydawane są bezterminowo i uprawniają do obsługi danego typu urządzeń.

Rodzaje uprawnień:

- Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 3 spotkania teoretyczne oraz 2 spotkania praktyczne

Wymagania wobec kandydata

•   ukończone 18 lat

•   wykształcenie co najmniej podstawowe

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione jest przez Dozór Techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Cennik:

kurs na operatora suwnic  - 800

 

suwnice