Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące żurawie szynowe oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla osób prywatnych jak i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem żurawi. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:
- znajomością budowy dźwignicy,
- umiejętnością obsługi,
- znajomością przepisów dozoru technicznego,
- znajomością przepisów BHP.

Rodzaje uprawnień
• uprawnienia kat. I Ż
- Żurawie szynowe (portowe)

Organizacja szkolenia
Czas trwania kursu 2-3 dni

Wymagania wobec kandydata
• ukończone 18 lat
• wykształcenie co najmniej podstawowe

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia

żuraw-szynowy