Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące żurawie szynowe oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla osób prywatnych jak i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem żurawi. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:
- znajomością budowy dźwignicy,
- umiejętnością obsługi,
- znajomością przepisów dozoru technicznego,
- znajomością przepisów BHP.

Rodzaje uprawnień
• Żurawie szynowe

Organizacja szkolenia
Czas trwania kursu 2-3 dni

Wymagania wobec kandydata
• ukończone 18 lat
• wykształcenie co najmniej podstawowe

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione jest przez Dozór Techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Cennik:

kurs na operatora żurawia szynowego  - 3000

żuraw-szynowy