Cel szkolenia:

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące żurawie HDS oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora żurawii. Kurs na HDS przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem żurawi samojezdnych, stacjonarnych, przewoźnych oraz wieżowych. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:

– znajomością budowy dźwignicy,

– umiejętnością obsługi,

– znajomością przepisów dozoru technicznego,

– znajomością przepisów BHP.

Profesjonalny kurs na hds-Gdynia - żurawie stacjonarne, warsztatowe, przenośne, przewoźne i samojezdne montowane na pojeździe (dźwigi)
- czas trwania szkolenia w zależności od grupy: 2-3 dni.

Rodzaje uprawnień:

uprawnienia kat. II Ż

- żurawie stacjonarne,

– żurawie stacjonarne warsztatowe (w tym wciągniki i wciągarki wg kategorii II W),

– żurawie przenośne (tzw. HDS-y),

– żurawie przewoźne,

– żurawie samojezdne (montowane na pojeździe, tzw. dźwigi).

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 2-3 dni

Wymagania wobec kandydata

•   ukończone 18 lat

•   wykształcenie co najmniej podstawowe

•   oświadczenie o dobrym stanie zdrowia

 

Dokumenty uzyskane po szkoleniu na HDS

Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione jest przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Cennik:

kurs na operatora żurawia przenośnego (HDS)  - 700zł

 

hds