Cel szkolenia:

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące żurawie HDS oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora żurawi. Kurs na HDS przeznaczony jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem żurawi samojezdnych, stacjonarnych, przewoźnych oraz wieżowych. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:

– znajomością budowy dźwignicy,

– umiejętnością obsługi,

– znajomością przepisów dozoru technicznego,

– znajomością przepisów BHP.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 3 spotkania teoretyczne oraz 2 spotkania praktyczne

Wymagania wobec kandydata

•   ukończone 18 lat

•   wykształcenie co najmniej podstawowe

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione jest przez Dozór Techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Cennik:

kurs na operatora żurawia przenośnego (HDS)  - 770

 

hds