Wózki jezdniowe

Tylko teraz !!!

JEŚLI ZROBISZ DWA KURSU W JEDNYM CZASIE OTRZYMASZ OD NAS CENY PROMOCYJNE

Magazynier z obsługą wózków

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje osoby do samodzielnej pracy na stanowisku magazyniera z obsługą programu magazynowego i wózków widłowych wszystkich typów.

Organizacja szkolenia 

Czas trwania kursu 4-5 spotkań

Wymagania wobec kandydata

•   ukończone 18 lat

Dokumenty uzyskane po szkoleniu

Słuchacze którzy ukończą określoną formę kształcenia (seminarium, kurs, praktyka zawodowa) otrzymują zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r.)

Dodatkowe informacje

Kurs na wózki widłowe prowadzony na programie zatwierdzonym przez Organ Dozoru Technicznego

Cena kursu to tylko od 1000 zł

Obsługa pilarek łańcuchowych

promo koszt to jedynie 350 PLN

znak otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu seminarium pozwalającego na pracę z pilarkami spalinowymi i elektrycznymi

znakmasz możliwośc podjęcia pracy w Straży Leśnej lub Straży Pożarnej

Operator HDS i wózków widłowych

promo koszt to jedynie 1450 PLN

znak po ukończeniu kursu otrzymujesz uprawnienia UDT bez podziału na udźwig

znak otrzymujesz certyfikat unijny, pozwalający na pracę na obszarze całej Unii Europejskiej

znak masz dodatkowe punkty w Straży Pożarnej podczas rekrutacji

Pierwsza pomoc

promokoszt to jedynie 250 PLN

znak otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu seminarium

znak nabywasz nowe umiejętności

znak zyskujesz w oczach pracodawcy!