Podobny obraz

Dążąc do wiarygodności i rzetelności w wykonywaniu szkoleń, nasza kadra dąży do  podnoszenia kwalifikacji, a nasz ośrodek szkolenia posiada programy szkoleń zatwierdzone przez Akademię UDT oraz Organy dozoru Technicznego.

Zapraszamy do skorzystania z oferty